ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Στο CALM WAVE-Villas for Calming Holidays in Greece αναγνωρίζουμε, ότι η διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντικό ζήτημα. Έχουμε αναπτύξει την παρούσα πολιτική για να εξηγήσουμε τις πρακτικές μας σχετικά με τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας (www.calmwave.gr ), αλλά και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από άλλες πηγές, όπως από την γραπτή ή τηλεφωνική επικοινωνία ή ενημέρωση που έχουμε, όταν επισκέπτεστε το ξενοδοχείο μας.

 

Σημειωτέον, ότι αυτή η πολιτική δεν ισχύει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τα οποία υπάγονται και ανήκουν στη σφαίρα ευθύνης τρίτων, όπως π.χ. επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών, για παράδειγμα επιχειρήσεις που οργανώνουν ή προσφέρουν πακέτα προσφορών, οι εμπορικοί συνεργάτες κλπ.

 

Η συναίνεσή σας σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου είναι απαραίτητη. Δυστυχώς, αν δεν συμφωνείτε με αυτήν δεν θα πρέπει να συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας.

Ωστόσο αν συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου μας, είστε έτοιμοι να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Σχετική νομοθεσία

Παράλληλα με τα επιχειρησιακά και εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρίας μας, ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να συμμορφώνεται με την εθνική και διεθνή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αλλά και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Δεδομένων των ανωτέρω διέπεται από:

α) τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679-GDPR) και

β) την οδηγία 2002/58/ΕΚ (Κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες-τροποποιήθηκε από τη οδηγία 2009/136/ΕΚ), η οποία εντός του 2019 θα αντικατασταθεί από τον Κανονισμό για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (e-privacy).

 

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Ο Γενικός Κανονισμός (ΕΕ 2016/679) θεσπίστηκε για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας  των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω δεδομένων.

Τα αντίστοιχα δικαιώματά σας, όπως αυτά παρακάτω παρατίθενται, μπορείτε να τα ασκήσετε ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας ένα email ή υποβάλλοντας αίτημα μέσω της φόρμας Επικοινωνίας στον ιστότοπό μας. Πιο συγκεκριμένα σας παρέχεται:

 • Το δικαίωμα στην ενημέρωση.

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και τα δικαιώματά σας. Συνεπώς, σας παρέχουμε τις πληροφορίες σε αυτήν τη Δήλωση.

 • Το δικαίωμα στην πρόσβαση και τη διόρθωση.

Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση, να διορθώνετε ή να ενημερώνετε τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή. Κατανοούμε τη σημασία αυτού και αν θελήσετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

 • Το δικαίωμα της φορητότητας δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει είναι φορητά. Αυτό σημαίνει, ότι μπορούν να μετακινηθούν, να αντιγραφούν ή να μεταβιβαστούν ηλεκτρονικά υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

 • Το δικαίωμα διαγραφής (ή δικαίωμα στην «λήθη»).

Σε συγκεκριμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας. Αν θέλετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε, ενημερώστε μας και θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να απαντήσουμε στο αίτημά σας, σύμφωνα με τις νομικές υπαγορεύσεις. Αν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε δεν χρειάζονται πλέον για κανέναν σκοπό και δεν μας υποχρεώνει ο νόμος να τα διατηρήσουμε, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να τα διαγράψουμε, να τα καταστρέψουμε ή να τα αποχαρακτηρίσουμε οριστικά.

 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Σε συγκεκριμένες συνθήκες έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Το δικαίωμα αντίταξης.

Σε συγκεκριμένες συνθήκες έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε συγκεκριμένα είδη επεξεργασίας, όπως την επεξεργασία για άμεση εμπορική προώθηση (π.χ. λήψη ενημερωτικών email από εμάς ή επικοινωνία με διάφορες δυνητικές ευκαιρίες).

 • Το δικαίωμα υποβολής παραπόνου στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο απευθείας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 • Το δικαίωμα απόσυρσης συναίνεσης.

Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για οτιδήποτε αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα (δηλ. αν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας ως νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων), έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή (αν και αν το κάνετε αυτό, δεν σημαίνει ότι ό,τι έχουμε κάνει στα προσωπικά σας δεδομένα έως εκείνο το σημείο είναι παράνομο). Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που παρέχονται παρακάτω.

 • Δικαιώματα που σχετίζονται με τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων.

Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε μια απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και που έχει νομικές ή άλλες σημαντικές συνέπειες για σας. Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα:

  • να παρεμβαίνετε,
  • να εκφράζετε την άποψή σας,
  • να λάβετε εξηγήσεις για την απόφαση που προέκυψε μετά από μια αξιολόγηση, και
  • να αμφισβητήσετε αυτήν τη απόφαση.

Περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας μπορείτε να λάβετε από την ως άνω Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και γιατί

 

 1. O όρος «προσωπικά δεδομένα», στην παρούσα πολιτική αναφέρεται σε στοιχεία, τα οποία σας ταυτοποιούν ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν ως άτομο.
 2. Στους τύπους προσωπικών στοιχείων που επεξεργαζόμαστε, περιλαμβάνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:
 • Για να πραγματοποιήσετε την κράτησή μας σε μία από τις βίλλες μας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, ώστε να σας ενημερώνουμε για θέματα σχετικά με την κράτησή σας ή για ενδεχόμενες προσφορές μας είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων, όπως ονοματεπώνυμο, φύλλο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, εθνικότητα, εικόνα, στοιχεία διαβατηρίου, διεύθυνση (αποστολέα και παραλήπτη), αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, τα στοιχεία αυτής. Η χρήση της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται μόνο για την συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία εσείς ζητήσατε. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας αποθηκεύονται με τα στοιχεία του χρήστη μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης σας από το ξενοδοχείο. Μετά την εξόφληση της διαμονής σας και την αναχώρησή σας, οι λεπτομέρειες που αφορούν την πιστωτική σας κάρτα διαγράφονται.

 

 • Μπορεί επίσης να ζητήσουμε τα ονόματα των συνταξιδιωτών σας και τυχόν προτιμήσεις σχετικές με τη διαμονή σας.

 

 • Κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την ικανοποίηση ειδικών αιτημάτων (π.χ. καταστάσεις υγείας που απαιτούν ειδικές συνθήκες διαμονής ή υπηρεσίας).

 

 • Στοιχεία, σχόλια ή περιεχόμενο που παρέχετε σχετικά με τις προτιμήσεις σας, όσον αφορά στην προώθηση πωλήσεων που μας γνωστοποιείται μέσω ιστοχώρων και εφαρμογών δικών μας ή τρίτων.

 

 • Στοιχεία επικοινωνίας και σχετικά στοιχεία που αφορούν σε πρόσωπα με τα οποία συναλλασσόμαστε, όπως για παράδειγμα ταξιδιωτικοί πράκτορες.

 

 • Επιπλέον, όταν επικοινωνείτε με το ξενοδοχείο μας, συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες με διάφορους τρόπους, όπως με την εγγραφή σας στα ενημερωτικά δελτία του ξενοδοχείου μας ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχουμε. Εάν ακολουθήστε αυτή την επιλογή, θα ερωτηθείτε για το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, μαζί με το κείμενο οποιουδήποτε μηνύματος που επιλέγετε να περιλάβετε. Με τη χρησιμοποίηση αυτού του χαρακτηριστικού, μας παρέχετε το δικαίωμα της καταχώρησης και χρήσης του ονόματος και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης για λόγους επικοινωνίας ώστε να σας ενημερώνουμε για θέματα σχετικά με αιτήματά σας, αλλά και για να μαθαίνετε τα νέα και τις προσφορές μας.

 

 • Προσωπικά σας δεδομένα λαμβάνουμε και από άλλες πηγές, όπως από επιχειρηματικούς συνεργάτες, όπως τουριστικά γραφεία ή άλλες ιστοσελίδες. Οτιδήποτε λαμβάνουμε από αυτές τις πηγές μπορεί να συνδυαστεί με τα στοιχεία που μας έχετε δώσει εσείς. Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες κράτησης μέσω της ιστοσελίδας Tripadvisor.com ή άλλων συνεργατών που βρίσκονται online. Χρησιμοποιώντας ορισμένους από αυτούς, δίνετε τα στοιχεία της κράτησής σας στον επιχειρηματικό μας συνεργάτη, ο οποίος στη συνέχεια τα προωθεί σε εμάς. Επίσης, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες παρόχων που είναι τρίτα μέρη για τη διευκόλυνση των πληρωμών των επισκεπτών στο ξενοδοχείο. Oι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών κοινοποιούν τα στοιχεία πληρωμών, ώστε να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις κρατήσεις σας και να διασφαλίζουμε ότι όλα λειτουργούν ομαλά για εσάς.

 

 • Σε περίπτωση που ζητηθεί επιστροφή χρημάτων για την κράτησή σας, είτε από εσάς, είτε από τον κάτοχο της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της κράτησής σας, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε κάποια στοιχεία της κράτησης με τον πάροχο της υπηρεσίας πληρωμής και το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προκειμένου να διαχειριστεί την επιστροφή χρημάτων. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν και αντίγραφο της επιβεβαίωσης της κράτησής σας ή τη διεύθυνση IP από την οποία έγινε η κράτησή σας. Επιπλέον, μπορεί να κοινοποιήσουμε ή να μας κοινοποιηθούν πληροφορίες με τα αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε περίπτωση που κρίνουμε, ότι είναι απολύτως απαραίτητο για σκοπούς πρόληψης και εντοπισμού απάτης εις βάρος σας.

 

 

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων

 

Ανήλικοι κάτω από την ηλικία των 16 ετών που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας πρέπει οπωσδήποτε να έχουν την συγκατάθεση των γονέων τους, οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την υποβολή των προσωπικών στοιχείων των τέκνων τους.

 

Συνδέσεις (links) με άλλους δικτυακούς τόπους

 

Ο δικτυακός μας τόπος δύναται να περιέχει συνδέσεις (links) με δικτυακούς τόπους τρίτων. Κρίνεται δέον να σημειωθεί, ότι δεν είμαστε αρμόδιοι για τη συλλογή, τη χρήση, τη συντήρηση, τη διανομή, ή την κοινοποίηση των στοιχείων και των πληροφοριών από τρίτους. Εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα σε δικτυακούς τόπους τρίτων, θα ισχύει η πολιτική διασφάλισης προσωπικών δεδομένων και οι όροι των αντίστοιχων υπηρεσιών. Σας εφιστούμε την προσοχή να ενημερώνεστε πρώτα, όσον αφορά στην πολιτική διασφάλισης προσωπικών δεδομένων των δικτυακών τόπων που επισκέπτεστε πριν παραχωρήσετε στην εκχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων σ’ αυτούς.

 

 

Μη προσωπικές πληροφορίες – cookies

 

Όπως συμβαίνει και σε άλλους δικτυακούς τόπους, ο δικτυακός μας τόπος δύναται να χρησιμοποιήσει «cookies» ή άλλες τεχνολογίες για να μας βοηθήσει να παραδώσουμε το σχετικό προς τα ενδιαφέροντα σας περιεχόμενο, έτσι ώστε να επεξεργαστεί τις επιφυλάξεις ή τα αιτήματά σας ή/και για να αναλύσει τα σχέδια της επίσκεψής σας. Τα cookies δεν έχουν την ιδιότητα να αποκαλύψουν τη ατομική σας ταυτότητα, δηλαδή για να σας ταυτοποιήσουν απλά οι πληροφορίες που παρέχουν προσδιορίζουν τη μηχανή αναζήτησης στους κεντρικούς υπολογιστές μας όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο.

Εάν επιθυμείτε να αναιρέσετε τα cookies οποιαδήποτε στιγμή από τον υπολογιστή σας, αρκεί να τα διαγράψετε, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πλοήγησης (browser) του υπολογιστή σας (συμβουλευθείτε τις επιλογές «βοήθειας» του προγράμματος πλοήγησης (browser) σας για να ενημερωθείτε σχετικά μη την διαγραφή των cookies). Με το πέρας 30 ημερών τα cookies διαγράφονται αυτόματα. (Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας)

 

Ασφάλεια

 

Το CALM WAVE-Villas for Calming Holidays in Greece θα λαμβάνει διαρκώς τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει από οποιαδήποτε αναρμόδια πρόσβαση, την κοινοποίηση, την αλλαγή ή την καταστροφή και να διατηρεί και να ενημερώνει τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τον νόμο. Επιδιώκει επίσης και απαιτεί από τους φορείς παροχής των υπηρεσιών μας να ασκήσουν κάθε προσπάθεια, έτσι ώστε να διατηρούμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Για την προστασία και την διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων, σας εφιστούμε επίσης την προσοχή σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία ενδέχεται να μας αποστείλετε να μην περιλαμβάνετε προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), τους αριθμούς της πιστωτικής σας κάρτας ή οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία θεωρείται ευαίσθητη.

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για άλλους λόγους πλην των προαναφερόμενων, χωρίς την έγκριση σας και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τα δημοσιοποιήσουμε, αποκαλύψουμε, ανταλλάξουμε ή πουλήσουμε σε τρίτους. Η μοναδική περίπτωση δημοσιοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική η άλλη δημόσια Αρχή, σύμφωνα πάντα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

(Η παρούσα παράγραφος θα προστεθεί, εφόσον έχετε τα κάτωθι πρωτόκολλα (ομοίως στο αγγλικό κείμενο:

«Όσον αφορά τις online συναλλαγές, λαμβανομένου υπ’ όψη, ότι κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα διαβίβασης των στοιχείων μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλές, σας ενημερώνουμε, ότι χρησιμοποιούμε σύγχρονη τεχνολογία για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία διαβιβάζετε σε μας μέσω του δικτυακού μας τόπου όπως πρωτόκολλα SSL“Secured Sockets Layer”, Firwall, antivirus, antimalware κλπ.)

 

 

 

Έλεγχος και μεταβολή προσωπικών στοιχείων

 

Διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να ελέγξετε τα προσωπικά στοιχεία που συγκεντρώνουμε σχετικά με εσάς. Μπορείτε να ζητήσετε μια επισκόπηση των προσωπικών σας δεδομένων στέλνοντάς μας ένα email στην διεύθυνση info@calmwave.gr, αναγράφοντας στο θέμα “Αίτημα προσωπικών πληροφοριών” στο θέμα του email σας ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία.

 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας αν πιστεύετε ότι τα προσωπικά στοιχεία που έχουμε για εσάς είναι λανθασμένα ή αν χρειάζεστε διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας στοιχεία. Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα σας, μπορούμε να ανταποκριθούμε σε τέτοια αιτήματα μόνο προς την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία έχετε καταχωρήσει.

 

 

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

 

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα για την απαραίτητη περίοδο που χρειάζεται για να εκπληρωθούν οι σκοποί που περιγράφονται στους Όρους Χρήσης, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από τον νόμο.

 

 

Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

 

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας διατίθεται «ως έχει» και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Το CALM WAVE-Villas for Calming Holidays in Greece, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων, που επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, το CALM WAVE-Villas for Calming Holidays in Greece δεν εγγυάται, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως δεν εγγυάται, ότι οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση το CALM WAVE-Villas for Calming Holidays in Greece.

 

Τροποποιήσεις

 

Μπορεί κατά καιρούς να αλλάζουμε την Πολιτική Απορρήτου μας, σύμφωνα πάντα με το υφιστάμενο ή μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Αν σας ενδιαφέρει να παρακολουθείτε αυτή την πολιτική απορρήτου μας ενδείκνυται να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας τακτικά.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

 

Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης διέπονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Επιπροσθέτως οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους επιβάλλεται από τα ανωτέρω. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του CALM WAVE-Villas for Calming Holidays in Greece και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

Με το παρόν συμφωνείται ρητά, ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

 

Επιλογή

 

Μπορείτε πάντα να επιλέξετε, ποια προσωπικά στοιχεία θέλετε (εάν θέλετε) να μας παρέχετε. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να μην παράσχετε κάποια στοιχεία, ορισμένες από τις υπηρεσίες μας προς εσάς ενδέχεται να επηρεαστούν (για παράδειγμα, δεν θα είναι εφικτή η κράτησή σας χωρίς όνομα).

 

Εάν μας παράσχετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, αριθμό τηλεφώνου ή φαξ), ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες και διοργανώσεις μας που κρίνουμε, ότι ίσως σας ενδιαφέρουν.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνη επεξεργασίας αυτού του ιστότοπου είναι: Ειρήνη Κωνσταντοπούλου

Έδρα: Βασιλική Λευκάδας

Τηλέφωνο: 210-2843611

E-mail: info@calmwave.gr

Yπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Η εταιρία μας δεν έχει υποχρέωση για διορισμό Data Protection Officer, σύμφωνα με τον Κανονισμό (GDPR).

 

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

 

Λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθεί. Για την εξυπηρέτησή σας η παρούσα Πολιτική φέρει ημερομηνία θέσης σε ισχύ στο τέλος του παρόντος εγγράφου.

Χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας αποδέχεστε την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων και την χρήση αυτών, βάσει των όσων ανωτέρω αναφέρονται, από τον ιστότοπο του CALM WAVE-Villas for Calming Holidays in Greece.

 

 

Ημερομηνία θέσης σε ισχύ: 21/05/2018